Proč je placebo mocné.

Ve včerejších LN seznamuje čtenáře profesor Jaroslav Petr se studií amerických a izraelských neurobiologů, kteří zjistili, že i když je pacient informován, že je léčen placebem, reaguje úlevou při migrenózních bolestech hlavy. Větší terapeutický vliv mělo podle očekávání analgetikum, tedy látka s doloženým farmakologickým účinkem a druhé v pořadí co do účinku bylo placebo, o kterém pacienti nevěděli, že jde o placebo. Nejmenší, ale přece nezanedbatelný příznivý vliv mělo placebo, o kterém pacienti věděli, že jde o placebo.[ více ]

čtvrtek 23. leden 2014 15:25 | Reputace článku: 24,36

Pověření premiérekm ve věku internetu

Taky jste včera s napjetím očekávali, zda přímo zvolený prezident nepřekvapí Bohuslava Sobotku sdělením, že už před hodinou pověřil sestavením vlády Michala Haška? Když už však v Lánech je, zve ho na pozdní oběd, kuchaři už připravili bažanta a oslaví to i s ministry Rusnokovy vlády v demisi.  Tento můj napadá souvisí s přesvědčením, že naše politická scéna odpovídá přesvědčení, žeSAB KUCH MILEGA(ve smyslu, jak mu rozumí Hippies: Všechno je možné – v Indii). V rámci všeho, co je možné, mám i jinou soudobější představu, která odpovídá současným technickým možnostem: prezident pošle Sobotkovi e-mail: „Sestavte vládu a pošlete mi seznam ministrů. Spěchá!“[ více ]

sobota 18. leden 2014 09:54 | Reputace článku: 16,68

Probíhá ještě Ištvánova realizace?

Sledovanost tehdy byla asi vynikající. Lid před obrazovkami televizorů trnul. Co se děje? Maskovaní ozbrojenci v tichosti a se zdvořilostí, kterou posléze soud shledal jako neposkvrněnou, zatýkali na vysokých stupních státní moci osm osob, z nichž jen jednu nevzali posléze do vazby. Byl to jakýsi ponurý začátek divadelní hry, jejímž protagonistou byl vrchní státní zástupce JUDr Ivo Ištván, který hovořil v televizi neobvykle pečlivou neuspěchanou dikcí žargonem policejních vyšetřovatelů, aby informoval lid, že „probíhá realizace“. Informační hodnota tohoto lingvistického skvostu přeloženého do češtiny je asi tak „děje se to, co se děje“.  [ více ]

úterý 31. prosinec 2013 16:31 | Reputace článku: 31,08

Co je doma, to se počítá. Opravdu?

Jde o to, co se počítá. Nejspíš ten vrabec v hrsti a holub se nechá uletět. Jsme plní dychtivosti, využít každé výhody, co možná hned. V Austrálii se starají, aby měli zdatnou armádu, možná po jejich tragických zkušenostech z bitvy o Gallipoli v první světové válce. Snaží se najít ve vývoji jedince takové rysy a výchovné vlivy, které vedou k úspěchu. Jeden z experimentů vypadal takto: před tříleté batolate dali     dílek čokolády a řekli, že když tam ta čokoláda bude za ještě za dvě minut, že dostane dílky dva. Přibližně polovina dětí čokoládu snědla hned, druhá polovina si počkala na dvojnásobnou odměnu. Asi po 28 letech zjišťovali, jak si vedly takto otestované děti v dalším životě. [ více ]

sobota 30. listopad 2013 20:59 | Reputace článku: 26,09

Reklama vítězí

Dějiny Spojených Států ukazují, že v přímých volbách prezidenta vítězí kandidát, který investoval do své volební kampaně víc peněz. Pokud vím, náš přímo zvolený prezident dosud jasně nevysvětlil původ peněz vložených do své volební kampaně. Jeho vítězství však lze sotva vysvětlit velikostí myšlenek, které oslovily voliče. Dovedl vybrat profesionálně lepší reklamní agenturu než Karel Schwarzenberg.    Hitlerův ministr propagandy se řídil heslem, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. Reklama není nic jiného než propaganda. Je jedno, propaguje-li se prášek na praní nebo kandidát na prezidenta. Lidé budou kupovat Puran a ne Purus, bude-li častěji v televizi. [ více ]

neděle 3. listopad 2013 17:31 | Reputace článku: 20,44

Jak předpovědět výsledky voleb.

Umění předvídat budoucnost je významným znakem inteligentního člověka. Kdo umí předvídat, je zpravidla úspěšný. Pomáhá zkušenost, poněvadž lze předpokládat, že za obdobných podmínek se některé události opakují. Dá se říct, že nejlépe se předpovídá to, co se už stalo. Volby na nečisto jsme měli nedávno, když volili středoškoláci. Volby však mohou dopadnout jinak, protože všichni voliči nejsou středoškoláci ani jejich rodiče, kteří jim třeba radili, koho volit. Navíc, u mnohých mohla puberta způsobit, že úmyslně volili opak, než jim radili rodiče. Takže zbývají průzkumy veřejného mínění, kde se tazatelé ptají na volební preference reprezentativního vzorku obyvatel.[ více ]

středa 9. říjen 2013 21:26 | Reputace článku: 18,09

Demokracie je nejméně špatný způsob vládnutí (Winston Churchill)

Asi 40 minut jsem právě věnoval marné snaze odpovědět na diskusní příspěvky k mému poslendímu blogu. Ztroskotal jsem, když jsem nedokázal správně opsat pokroucená barevná písmenka a čísilka. Neodpovědět vůbec na věcné připomínky mi připadá nezdvořilé, a proto píšu tento ne-blog. Připomíná mi to lékovky, které jsou "zabezpečeny" před dětmi, aby se tabletkami neotrávily. Děti je otevřou snadno, staří lidé s tím mají problémy. Senioři často neuspějí a lékovku rozbíjejí kladivem, aby se dostali k tabletám, které jim lékař  předepsal.      [ více ]

čtvrtek 26. září 2013 07:48 | Reputace článku: 9,95

Zdeněk Bakala, Andrej Babiš et al., naši „noví politici“.

Nejde o nový jev. Už v antickém Římě se z bohatých lidí stávali senátoři, ne-li vyšší ústavní činitelé. Také Silvio Berlusconi se stal italským místodržitelem na mnohá léta díky svému mediálnímu impériu. Přesto mi to nejde moc dohromady s demokracií, neřku-li s demokracií parlamentní. Lidé jako Zdeněk Bakala nebo Andrej Babiš jsou nesporně velmi úspěšní podnikatelé, o čemž svědčí už jejich miliardy. Cílem podnikání je finanční zisk, cílem politiky je získání a udržení moci. V demokracii má tato moc sloužit občanům, i když především těm, kteří toho či onoho politika zvolili.[ více ]

středa 25. září 2013 16:01 | Reputace článku: 18,83

Václav Havel, Miloš Zeman a silná osobnost

Dnes po osmé ráno mluvil na Dvojce Českého rozhlasu redaktor Petr Němeček. Zasvěceně vysvětlil, že podle ústavy nám bude nynější vláda v demisi vládnout tak do Třech Králů. Do té doby budeme mít státní rozpočet podle Jana Fischera, ministra v demisi. Nadrobili jsme si to přímou volbou prezidenta.  Vysvětloval, že zatímco Václav Havel se řídil ústavou i ústavními zvyklostmi, Miloši Zemanovi stačí lpět na její liteře a zvyklostmi se neřídí. Za to nemůže být trestně stíhán. A to proto, že - jakoby na rozdíl od Havla je „silná osobnost“. V životě se zpravidla řídíme zvyklostmi, většinou aniž je to vědomé. Nepliveme např. na podlahu úředních nebo jiných místností, nehulákáme v kostele. Nemusíme číst nápisy, že se to trestá podle nějaké vyhlášky.[ více ]

úterý 17. září 2013 17:11 | Reputace článku: 21,44

Sýrie a malá zastydlá válka

Dobrý voják Švejk by si dnes povzdechl „Tak už nám Ferdinanda nezastřelí, paní Müllerová.“ Současní  rivalové Barack Obama a Bashar al Assad udělali svá bububu a stáhli ocasy. Assadovo bububu stálo životy 1400 civilistů včetně dětí. Barack Obana zase přišel asi už definitivně o aureolu rozhodného prezidenta, jehož slovo platí. Ale střílet se asi nebude, leda by to někdo z podvelitelů na té či oné straně zvoral. Nic nového v živočišné říši. Jeleni soutěžící o laně se většinou nezabijí v boji a zvítězí ten, který hlasitěji  troubí a víc imponuje svými parohy.[ více ]

středa 11. září 2013 11:00 | Reputace článku: 9,16

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Chci psát komentáře k aktuálnímu dění v neurovědách, zvlášť v těch směrech, kde bych reagoval na obsah Lidových novin, někdy i komentáře k současnému dění na politické nebo kulturní scéně.

Pracuji už skoro 60 let jako psychiatr, nejprve v léčebně v Kosmonosích, pak jako asistent v Ústavu pro doškolování lékařů. Odtud jsem přešel do Výzkumného ústavu psychiatrického, pak jsem vedl Společnou laboratoř Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu chemie a biochemie AV. Jako důchodce pracuji ve své psychiatrické ambulanci. Zajímám se hlavně o psychofarmakologii a v posledních letech o lingvistiku a její přesah do filosofie. Vždy jsem spojoval psychoterapii s farmakoterapií.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora