Máme se dobře. Nemravně?

pátek 20. listopad 2009 06:51

Ekonomové (Pavla Kozáková v LN 18.11. a Karel Kříž v LN 19.11.09) přinášejí nezpochybnitelné doklady, že se máme o mnoho lépe než před rokem 1989. Přesto média přetékají už po léta nářkem nad mizernou morálkou dnešní společnosti a korupcí, která jakoby byla hlavním znakem politiky.    

Už v nadpise se Karel Kříž ptá, proč ta zakyslost. Domnívám se, že jednou z významných příčin je tón, který téměř jako povinný převzala téměř všechna média. Říkám-li příčina, neříkám vina. Připadá mi to jako přírodní zákon: lvice není vinnam, že zabije antilopu. Šoatní zprávy se prostě lépe prodávají. Jestliže někdo z ekonomů předpovídá, že krize bude mít druhou vlnu a nezaměstnanost porosdte, všicnni budou rádi, kdfyž se jeho chmurná předpověď nesplní a na falešného prokroka se snadno zapomene. Jestliže vešak někdo předpoví prosperitu a ono se to nesplní, bude na něho nadávat každý, každý, kdo mu uvěřil a koupil auto nebo vzal hypotéku. Zase záleží mnoho na tom, zda média více šířila poněkud pesimistický názor opatrného skeptika nebo dala přednost autoritě optimisty. Uvěří-li veřejnost optimistovi, ekonomika se skutečně rozjede, uvěří-li pesimistovi, skončení krize se odloží. Média rozhodnou, která z předpovědí do značné míry ovlivní to, která předpověď se splní. V angličtině to vystihují dvě slova: self-fulfiling prophecies.

Ono to může platit i v oblasti morálky. Převědčují-li mě média, že všichni kradou, proč bych nekradl taky? Hluboce si vážím Václava Havla. Také jeho název "blbá nálada" byl výstižný pro převážnou část intelektuálů. Slova mají obrovskou moc. Už tím pouhým pojmenováním jakoby charakterizoval celou epochu a blbá nálada přetrvává dodnes - právem živena zprávami o tom, jak se Topolánek choval v Berlusconiho vile.  

Skepse a naříkáíní nad špatnou morálkou nahrávají extremismu. Když je všechno tak špatné, musí být špatný i režim, který to dovolil a toleruje to. Takže pryč s demokracií a svobodou. Potřebujeme silnou ruku, která ten Augiášův chlív vymete. Parlament: známe to, je to žvanírna. Zapalme sněmovnu. On už se najde nějaký Dimitrov, na kterého se to svede.   

Dějiny píší vítězové. Ty současné dějiny píší média. Ani ty dávnější nejsou spravedlivé: Amerika se nejmenuje Kolumbie, ale po nškom, kdo o tom dovedl něco zajímavého napsat.  

Už ve starém Římě lomili vlivní lidé rukama O tempora! O mores! (Jaké časy! Jaké mravy!). Nářkem nic nenapravily a civilizace přežila. Je dobře a legitimní upozorňovat na nešvary a tepat je: Ale co možná konkretně. Je rozdíl, řerknu-li, že někteří politikové jsou zkorumpovaní, nebo řeknu-li, politikové jsou zkorumpovaní.  

Propojenost peněz a byznysu s politkou je špatná. Musíme však vzít v úvahu informaci, že americké prezidentské volby vyhrávě ten, kdy vložil víc peněz do volební kampaně. Řešení vidím v tom, aby víc peněz měl ten, kdo si je zaslouží a hájí takové hodnoty (včetně morálních), které jsou společnosti na prospěch. I o to by se měla starat média.     

 eněz a

 

 

 

 

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Chci psát komentáře k aktuálnímu dění v neurovědách, zvlášť v těch směrech, kde bych reagoval na obsah Lidových novin, někdy i komentáře k současnému dění na politické nebo kulturní scéně.

Pracuji už skoro 60 let jako psychiatr, nejprve v léčebně v Kosmonosích, pak jako asistent v Ústavu pro doškolování lékařů. Odtud jsem přešel do Výzkumného ústavu psychiatrického, pak jsem vedl Společnou laboratoř Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu chemie a biochemie AV. Jako důchodce pracuji ve své psychiatrické ambulanci. Zajímám se hlavně o psychofarmakologii a v posledních letech o lingvistiku a její přesah do filosofie. Vždy jsem spojoval psychoterapii s farmakoterapií.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora