Chudoba cti netratí. Bohatství také ne.

středa 24. listopad 2010 11:15

Denně si potvrzuji svůj i pro mé intuitivní cítění zpočátku poněkud kontroverzní názor, že etické normy mohou snáze dodržovat bohatí než chudí. Platí to ovšem v demokratických zemích, jejichž občan má dostatečnou míru svobody. V dnešních LN se dočítám v článku Pavla Rusého, že pracovat a vychovávat novou generaci se vyplatí. Když se něco vyplatí, znamená to, že to přispívá k růstu bohatství.

V podstatě jde o uplatnění ekonomického pohledu uhlíře z české pohádky Boženy Němcové. Král, který u něho přenocoval, ho za to odměnil jedním dukátem. Uhlíře tak vysoká odměna překvapila a svěřil se, že jemu stačí na den 3 groše. Jeden na jeho živobytí, druhý vrací a třetí půjčuje. Jeden vrací svým rodičům a jeden půjčuje malému synkovi.

 

Pokud se nám v době ekonomické konjunktury dukáty sypaly, šlo našim politikům hlavně o to, aby byli po dvou nebo čtyřech letech znovu zvoleni a tak ty dukáty promrhali – anebo si je nějak přes různé kmotry ulili pro sebe.  V doznívající světové krizi dnes dáváme dohromady groše.  A jak ukazuje Pavel Rusý, ono se může ekonomicky vyplatit být etický a starat se o dětí. Vychovává je nejen škola, ale také rodiče. Přimlouval jsem se za vyšší odměňování lékařů a učitelů, chceme-li ctít etiku, která je v souladu s principem zachování jedince a rodu. Lékaři se snaží život jedince prodloužit a učitelé vzděláváním mladých lidí zvyšují kvalitu takto prodlouženého života – třeba i těm, které čeká Alzheimerova nemoc. Povede-li důchodová reforma k větší zainteresovanosti dospělých pracovat a vychovávat děti, zaslouží se náš stát o plnění etického imperativu.

 

Stát, který nás po 40 let ožebračoval (čti „vykořisťoval“) , nemohl být etický, i když hlásal, že nikdo nesmí nikoho vykořisťovat, že lid má právo na zdraví a zdravotní péče je bezplatná.

 

Pavel Rusý je nezávislým expertem Věcí veřejných. Co si myslí o odporu VV k prodloužení doby odchodu do důchodu?

 

  1. PS Název tohoto blogu platí v rozměrech newtonovské fyziky. Extrémně vysoké bohatství už budí podezření, že jeho získání nebylo etické. Podezření však musí být odůvodněné a musí vést k jeho potvrzení nebo vyvrácení. Nemyslím, že Bill Gates někoho okradl.
Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Chci psát komentáře k aktuálnímu dění v neurovědách, zvlášť v těch směrech, kde bych reagoval na obsah Lidových novin, někdy i komentáře k současnému dění na politické nebo kulturní scéně.

Pracuji už skoro 60 let jako psychiatr, nejprve v léčebně v Kosmonosích, pak jako asistent v Ústavu pro doškolování lékařů. Odtud jsem přešel do Výzkumného ústavu psychiatrického, pak jsem vedl Společnou laboratoř Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu chemie a biochemie AV. Jako důchodce pracuji ve své psychiatrické ambulanci. Zajímám se hlavně o psychofarmakologii a v posledních letech o lingvistiku a její přesah do filosofie. Vždy jsem spojoval psychoterapii s farmakoterapií.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora