„Náš exodus. Váš Exitus.“ aneb „Peníze nebo život!“

úterý 21. prosinec 2010 12:20

Mnoho nemocničních lékařů má nízké platy, dohání to nočními službami a není dobře organizován systém, jakým získávají specializaci. Podle zákona se o kvalifikaci lékaře má starat Lékařská komora – je to nakonec ona, která dává svolení, aby lékař vykonával praxi. O platy lékařů se má starat jejich odborová organizace a ta má vyjednávat s jejich zaměstnavateli, tj. s řediteli nemocnic. U nás se zákony nedodržují. Za všechno zlé i dobré může pořad ještě ministr zdravotnictví - tedy něco jako Strana a Vláda, která přivezla pracujícím k vánocům pomeranče a banány.     Jan Hus byl upálen za hájení pravdy, což dnes uznává i katolická církev. Jeho pravdu však neposílili husité, když vypalovali klášterní knihovny. Nevhodný způsob, kterým se prosazuje realizace rozumného cíle, může pošpinit s

Jan Hus byl upálen za hájení pravdy, s čímž se dnes vyrovnává i katolická církev. Jeho pravdu však neposílili husité, když vypalovali klášterní knihovny. Nevhodný způsob, kterým se prosazuje realizace rozumného cíle, může pošpinit samotný cíl. Sebeušlechtilejší účel nesvětí všechny prostředky. Ani lékař nemá vyhrožovat smrtí, když mu nezvýší plat.

Platy našich občanů se pohybují mezi jednou a dvěma třetinami platů občanů Německa nebo Rakouska. Světlou výjimkou jsou právníci, soudci a úspěšní podnikatelé. Nechť lékaři probojovávají podobnou výjimku, ale tak, aby to odpovídalo důstojnosti tohoto povolání. ;

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Chci psát komentáře k aktuálnímu dění v neurovědách, zvlášť v těch směrech, kde bych reagoval na obsah Lidových novin, někdy i komentáře k současnému dění na politické nebo kulturní scéně.

Pracuji už skoro 60 let jako psychiatr, nejprve v léčebně v Kosmonosích, pak jako asistent v Ústavu pro doškolování lékařů. Odtud jsem přešel do Výzkumného ústavu psychiatrického, pak jsem vedl Společnou laboratoř Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu chemie a biochemie AV. Jako důchodce pracuji ve své psychiatrické ambulanci. Zajímám se hlavně o psychofarmakologii a v posledních letech o lingvistiku a její přesah do filosofie. Vždy jsem spojoval psychoterapii s farmakoterapií.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora