Co s korupcí? Naivní návrh na nový zákon.

středa 12. říjen 2011 10:51

Jsem asi chlapec, který poznal, že císař nemá krásné, ale žádné šaty. Za to, že stát platí nehorázné peníze za předražené zakázky, přece nese zopovědnost ten, kdo nevýhodnou smlouvu podepsal. Nemusí ho po dlouhé měsíce a roky hledat policie. Tak dlouho, až se na kauzu zapomene. Stačilo by trestní oznámení na ministra nebo jeho náměstka, na primátora, nebo ředitele pojišťovny atd., že podepsali nevýhodnou smlouvu na pandury, letadla CASA, opencard nebo elektronické zdravotní knížky IZIP. Z jejich zodpovědnosti by mělo vyplývat, že ručí i svým majetkem za eventuální škodu způsobenou nevýhodnou smlouvou občanům státu. Ručí tedy i svými vilami, luxusními byty a obrazy na stěnách bytů, ve kterých bydlí a auty, kterými jezdí, a nejen tím, co mají na kontech, která se dají ulít do zahraničí.

Nemělo by jim pomoct, že vilu nebo auta dali přepsat na manželku nebo synovce. Ne policie, ale na nich by bylo břemeno prokazat před soudem, že ten majetek nebyl jejich před jejich nástupem do politické funkce, nebo že manželka nebo synovec majetek nezískal v souvilosti s tím, že mají manžela nebo strejčka minitrem nebo primátorem.

 

Neomlouvá tvrzení, že podepsali něco, aniž věděli, co se za to platí v soukromé sféře nebo v zahraničí a že jim stačilo přesvědčení, že armáda pandury potřebuje, že něco jako opencard třeba v Hong Kongu velmi usnadňuje lidem každodenní život a prospívá turistickému ruchu. Že se spolehli se na poradce, kteří souhlasili s cenou, kterou za to stát zaplatil. Oni jsou zodpovědni za výběr svých poradců. Mohli by je třeba žalovat v soukromém sporu a žádat od nich pro sebe odškodnění za to, co jim způsobili. I ten poradce musí přece nést za svou radu zopovědnost.

 

Sličná expremiérka Ukrajiny Juliana Tymošenková půjde do vězení a má platit miliardy za údajně nevýhodnou smlouvu na koupi ruského plynu. Nevím, jak to bylo a zda to bylo nebo nebylo nevýhodné. Taky si myslím, že za procesem je asi politický záměr. Věřím však, že nezávislý soud by ji měl soudit za to, že Ukrajina skutečně platila za plyn neúměrně víc než třeba my nebo Německo.

 

Jako lékař denně přebírám zodpovědnost za to, že předpisuji léky, které nemocnému pomohou. I když má zodpovědnost za zdraví pacienta je na prvním místě, se skřípěním zubů beru na vědomí, že nikde na světě nemůže zdravotní pojištění uhradit skutečně optimální terapii. Vědecké pokroky mají vyšší tempo než růst platů, které určují výši pojistného (čti zdravotní daně).

 

Mám smlouvu s pojišťovnou, ve které jsem se zavázal, že překročím-li limity nákladů za předepsané léky, zaplatím „škodu“ způsobenou pojišťovně ze svého. Dostanu-li za překročení limitů pokutu, mohu vyjednávat a prokazovat, že jsem limity překročil v zájmu svých pacientů, kteří se charakterem svého onemocnění liší od těch „průměrných“, podle kterých se limity stanoví. Jestliže se mi to nepodaří, nebudu se odvolávat a zaplatím pokutu. Už proto, abych dlouhým a obtížným jednáním neztrácel čas, který věnuji péči o pacienty - a také proto, že díky starobnímu důchodu nejsem finančně odkázán jen na honoráře od pojišťovny. Mohu se ovšem zároveň snažit, aby Svaz ambulantních specialistů měl větší úspěch při jednání o úhradách léků pojišťovnami, je-li to ve prospěch pacientů.

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Chci psát komentáře k aktuálnímu dění v neurovědách, zvlášť v těch směrech, kde bych reagoval na obsah Lidových novin, někdy i komentáře k současnému dění na politické nebo kulturní scéně.

Pracuji už skoro 60 let jako psychiatr, nejprve v léčebně v Kosmonosích, pak jako asistent v Ústavu pro doškolování lékařů. Odtud jsem přešel do Výzkumného ústavu psychiatrického, pak jsem vedl Společnou laboratoř Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu chemie a biochemie AV. Jako důchodce pracuji ve své psychiatrické ambulanci. Zajímám se hlavně o psychofarmakologii a v posledních letech o lingvistiku a její přesah do filosofie. Vždy jsem spojoval psychoterapii s farmakoterapií.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora