Svoboda a aktivita mozku prodlužuje život.

středa 7. březen 2012 11:59

Dnešní LN mohou potěšit vzdělané lidi. Žijí o 18 let déle než lidé, kteří nevystudovali vysokou školu. Dovídáme se o mnoha možných příčinách, proč je tomu tak. Mají lepší životosprávu, více se starají o své zdraví a dovedou si zařídit lepší zdravotní péči. Život se u nás prodlužuje víc než jinde už hned po roce 1989. Délka života rostla dříve, než došlo ke změnám ve stravovacích návycích nebo v úrovni zdravotní péče. Od roku 1990 přestala „Strana a Vláda“ předpisovat, jak máme žít a lidé se začali cítit více zodpovědní za své zdraví. Pravda, opmáhá, že lékaři dovedou dát lidi do dobré kondice i po infarktu, aby mholi být nadále aktivní. Taky trochu vylepšujeme vzduch, který dýcháme.

Stále se dozvídáme, že žijeme ve spěchu, neustále jsme ve stresu. Proč ten stres nezkracuje život? Stres mobilizuje organizmus k nějaké akci. Takový stres neškodí. Neškodí eustres, který si vyvolávají lidé při adrenalinových sportech. Skáču-li sportovně s padákem, je to jiný druh stresu, než kdybych musel skočit z letadla řítícího se k zemi. Škodí distres, což je stav, kdy organizmus mobilizuje proti něčemu, s čím se nedá nic dělat. Truchlíme, když nám někdo umře. Náš smutek ho však nevzkřísí. Přesto máme vysokou koncentraci stresových hormonů v krvi. Distresu je vystaven člověk, který utekl při povodni na střechu domku a čeká na helikoptéru, která nepřilétá.

 

Vzdělaní lidé jsou zvyklí zaměstnávat svůj mozek. Mozek organizuje činnost celého organizmu. Dokud je činný a v pořádku, fungujeme. Musí mít ovšem dost kyslíku a o to se stará krevní oběh.

 

Lidé, kteří drží v aktivitě mozek i ve vyšším věku, žijí déle. Vzdorují déle i Alzheimerově nemoci. Trénink je dobrá věc, ale ukazuje se, že fyzická aktivita udělá pro mozek totéž, ne-li víc. Musí to však být aktivita, ke které jsem se rozhodl sám a ne dřina, která je mi nařízena.

 

Prospěšné je, když aktivita mozku je účelná, má smysl. Rychleji umírají lidé, kteří ztrácejí smysl života. Tuto moudrost najdeme i v českých pohádkách. Král čekal, až se vrátí jeho syn ze světa. Umřel teprve po jeho návratu.

 

Podle Nikity Sergejeviče Chruščeva jsme měli dohánět Ameriku ve spotřebě masa a tuků. Dnes víme, že lidi v průmyslově vyspělých zemích nehubí podvýživa, ale nadměrný příjem potravin. Náš metabolismus je však nastaven podobně jako ve středověku, kdy lidé umírali hladem.

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Chci psát komentáře k aktuálnímu dění v neurovědách, zvlášť v těch směrech, kde bych reagoval na obsah Lidových novin, někdy i komentáře k současnému dění na politické nebo kulturní scéně.

Pracuji už skoro 60 let jako psychiatr, nejprve v léčebně v Kosmonosích, pak jako asistent v Ústavu pro doškolování lékařů. Odtud jsem přešel do Výzkumného ústavu psychiatrického, pak jsem vedl Společnou laboratoř Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu chemie a biochemie AV. Jako důchodce pracuji ve své psychiatrické ambulanci. Zajímám se hlavně o psychofarmakologii a v posledních letech o lingvistiku a její přesah do filosofie. Vždy jsem spojoval psychoterapii s farmakoterapií.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora