David Rath - stratég leteckého provozu

pátek 18. květen 2012 23:29

Zadržení Davida Ratha vyvolává u mnoha lidí otázku, proč policie věnovala tolik pozornosti jednomu z hlavních reprezentantů politické opozice, zatímco žádného možného pachatele korupce z tábora vládnoucí koalice zatím při činu nechytila. Odpověď je jednoduchá: protože nepřenášeli milióny v krabici a nemají desítky miliónů pod podlahou svého bytu. Může to být tím, že tito podezřelí nejsou zkorumpovaní jako David Rath – nebo nikoli v té míře – anebo nejsou tak arogantní a“odvážní“. Nechovají se prostě tak,  jakoby si mohli všechno dovolit s přesvědčením, že  jim to projde.

Jistou míru korupce mají v krvi všechny politické strany, jejichž úspěch závisí na výsledcích voleb a tedy na tom, jaké finanční prostředky do volební kampaně vloží. Ani KSČM nemůže tvrdit, že na jejich kampaň stačí členské příspěvky jejich členů. Vždycky jsou tu sponzoři, kteří očekávají, že investice do sponzoringu se jim vrátí a že tedy poslanec, který je jim za své zvolení zavázán, bude  zájmy sponzora hájit.

Kdyby byl David Rath tvrdil, že milióny v krabici a pod podlahou jsou určeny do finančních fondů Dělnického domu, možná by se od něj tak rychle a s takovou vehemencí reprezentace ČSSD nedistancovala.               

Teď je důležité, aby rozjezd policie při vyšetřování podobných kauz nezpomalil a aby i kauza David Rath byla završena spravedlivým soudním rozsudkem. Neznám větší zklamání prostých policistů, kteří chytnou při činu zloděje auta ten se jim už nazítří vysmívá  za volantem jiného luxusního vozidla.

Napadá mi historka, kterou jsem nedávnou slyšel. Učitel náboženství se ptá dětí, co je třeba udělat, aby člověku byly odpuštěny jeho hříchy. Dovídal se, že je třeba hříchu litovat, napravit ho, polepšit se, veřejně se k němu přiznat, atd. Učiteli to však nějak nestačilo. Nakonec se přihlásila holčička, která řekla, že aby nám byl hřích odpuštěn, musíme ho napřed spáchat.

Nevím, jak velký hřích spáchali pánové Drobil, Vondra nebo Bém.  Zatím se z něho nevyzpovídali. Zatím ani veřejně nepolitovali, že v oblasti jejich kompetencí došlo k velkolepému mrhání veřejnými finančními prostředky a neuznali, že za to nesou politickou zodpovědnost. Před trestní tribunál by patřili, kdyby se podařilo prokázat, že se tím osobně obohatili.

Jak napravovat hříchy Davida Ratha? Jeden by se snad ještě dal napravit. Velmi bolestně se  dotkl obyvatel domova důchodců v Panenských Břežanech. Museli se do měsíce vystěhovat z budovy, která byla s velkými náklady nedávno rekonstruována jen proto, aby se stihl termín, kdy měli konšelé Středočeského kraje odsouhlasit, aby soukromý finanční gigant Penta vybudovala ve Vodochodech mezinárodní letiště, které by významně konkurovalo Ruzyni. Letadla nízko přelétávající nad sociálně-zdravotnickým zařízením by byla jistou překážkou pro zřízení takového letiště. Pikantní záminkou pro likvidaci domova důchodců byl plán zřídit zde místo něj Muzeum národního odboje – protože ve Panenských Břežanech měl své sídlo Reinhard Heydrich. Pikantní proto, že Heydrich nesídlil v zámečku, ve kterém teď žili senioři, ale v zámku, který je ve zbědovaném stavu na jiném místě v Břežanech. Sem by patřilo Muzeum odboje ideově a krajská dotace by pomohla k jeho záchraně.    

Zainteresovanost na leteckém provozu projevil David Rath také nesouhlasem s výstavbou druhé rozjezdové dráhy v Ruzyni, protože by její užívání zatížilo hlukem Hostivice. I zde měla své prsty   Penta, která velmi levně koupila a pak velmi draho prodala pozemky, které s tím souvisely.

 

Rozhodnutí o budování mezinárodního letiště ve Vodochodech dosud nepadlo a s přestavbou domova pro seniory na muzeum se dosud nezačalo. Tento hřích Davida Ratha by se tedy dal ještě napravit a to by mohlo přispět k jeho odpuštění. 

 

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Chci psát komentáře k aktuálnímu dění v neurovědách, zvlášť v těch směrech, kde bych reagoval na obsah Lidových novin, někdy i komentáře k současnému dění na politické nebo kulturní scéně.

Pracuji už skoro 60 let jako psychiatr, nejprve v léčebně v Kosmonosích, pak jako asistent v Ústavu pro doškolování lékařů. Odtud jsem přešel do Výzkumného ústavu psychiatrického, pak jsem vedl Společnou laboratoř Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu chemie a biochemie AV. Jako důchodce pracuji ve své psychiatrické ambulanci. Zajímám se hlavně o psychofarmakologii a v posledních letech o lingvistiku a její přesah do filosofie. Vždy jsem spojoval psychoterapii s farmakoterapií.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora