Prezidentem budu volit Vladimíra France

úterý 4. září 2012 00:31

Přímo volit prezidenta jsem jít nechtěl. Byly by to naše první svobodné volby, kdy bych nevyužil svého práva. Důvod? Je to příležitost pro sponzory zaplatit si loutku v roli hlavy sátu. Není přece tajemstvím, že volby v USA vždy vyhrál kandidát, který měl k disposici více peněz na kampaň. Podle naší ústavy je při tom hlava státu jen o něco víc než kladeč věnců, jak to vystihl Václav Havel. Ten však díky své osobnosti působil na občany nejen tím, že kladl věnce. Prezidentské volby vyhrál za zcela výjimečných okolností. Teď vybírám někoho, kdo nemá co ztratit, když nevyhraje a sotva bude osobně šťastnější, když vyhraje. Ano, má „černou pleť“, kterou si sám zvolil a v této kůži se nenarodil. A co má být? Jsme snad rasisté už jen podle vzhledu člověka?  

I pro mne má Vladimír Franc vadu na kráse. Kouří a není tedy nejlepší vzor. Jsem si však jist, že kdyby měl podepsat zákon, zakazující kouřit na záchodech ve školách - třeba i soukromých a jazykových, nebude váhat s podpisem. V zahraničí možná svým vzhledem někoho, kdo ví, že Česká republika je ve středu Evropy, pobaví, ale to zvýší naši světovou popularitu jako lidí, kteří si dovedou dělat legraci i sami ze sebe. Seriózní investory to od našich hranic nezažene.

 

Snad nemusím zdůvodňovat, že bych nedokázal volit někoho, kdo byl členem komunistické strany, zvlášť když do ní vstoupil v době normalizace. Také nemohu volit kohokoli, kdo se nějak zapletl s Velkou Koalicí. Mezi dalšími kandidáty je mi sympatických mnoho lidí, ale Vladimír Franc je v mých očích přebije. Věřím, že ho půjde volit mnoho mladých lidí, kterým nevoní náš současný establishment a budou ho volit třeba z recese. Já ho z recese volit nebudu a myslím to se svou volbou vážně.

 

Tento můj výběr kandidáta na prezidenta platí, i když mám pochybnosti, že k volbě vůbec dojde. Nekonečné strkanice s opakovanými kontrolami 50 000 podpisů a hledání duplicit po žalobách na chyby, budou oddalovat vlastní volby a odloží je do jara. Neodhlasují-li současní poslanci a senátoři dodatek k ústavnímu zákonu, že vzhledem k nemožnosti uznat bezchybnost padesáti tisíc podpisů pro každého z kandidátů, platí dosavadní paragraf o tom, že kandidáta může také navrhnout dvacet poslanců nebo deset senátorů. Bez povinnosti sehnat padesát tisíc podpisů občanů.

 

To by teprve byla šaškárna s přímou volbou, není-liž pravda? To by si pak přišlo na své panem et circenses, starého Říma. I když by těch „her“ dostal lid víc než dost a chleba by ubylo. Z něčeho by se přece ty hry na přímou volbu musely zaplatit.

 

Nehledě na to, že bychom konečně zase mohli mít po dvaceti čtyřech letech komunistického prezidenta, který by zavedl „pořádek“. Těch komunistických zástupců lidu máme přece v parlamentu a v senátu dost.

 

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Chci psát komentáře k aktuálnímu dění v neurovědách, zvlášť v těch směrech, kde bych reagoval na obsah Lidových novin, někdy i komentáře k současnému dění na politické nebo kulturní scéně.

Pracuji už skoro 60 let jako psychiatr, nejprve v léčebně v Kosmonosích, pak jako asistent v Ústavu pro doškolování lékařů. Odtud jsem přešel do Výzkumného ústavu psychiatrického, pak jsem vedl Společnou laboratoř Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu chemie a biochemie AV. Jako důchodce pracuji ve své psychiatrické ambulanci. Zajímám se hlavně o psychofarmakologii a v posledních letech o lingvistiku a její přesah do filosofie. Vždy jsem spojoval psychoterapii s farmakoterapií.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora