Bývalý socialistiký miistr chce zaést cenzuru.

úterý 22. červenec 2014 22:14

.Šokovalo mě dnes prohlášení MUDr Ivana Davida v televizi, že média jsou tak mocná, že by se měla  dostat pod „veřejnou kontrolu“. Co je to veřejná kontrola? „Veřejnou kontrolou“ by mohl být pověřen výbor sněmovny pro kontrolu tisku, odbor ministerstva kultury nebo rovnou ministerstva vnitra. Policie  by měla volné ruce pro stihání novinářů, kteří se nějakou kritikou orgánů veřejné kontroly prohřešili.  Tedy bachovský absolutismus neblahé paměti.     Jak je to vlastně podle Ivana Davida se  svobodou tisku? Absurdní je další argument MUDr Davida. Chudé vrstvy  obyvatelstva prý mají menší možnost přístupu k Informacím. Kdo sedí nejvíc před televizorem nebo poslouchá rádio? Chudší lidé, především chudší  senioři. Ti bohatší si spíš mohou dovolit kino, divadlo nebo návštěvu koncertu. 

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Chci psát komentáře k aktuálnímu dění v neurovědách, zvlášť v těch směrech, kde bych reagoval na obsah Lidových novin, někdy i komentáře k současnému dění na politické nebo kulturní scéně.

Pracuji už skoro 60 let jako psychiatr, nejprve v léčebně v Kosmonosích, pak jako asistent v Ústavu pro doškolování lékařů. Odtud jsem přešel do Výzkumného ústavu psychiatrického, pak jsem vedl Společnou laboratoř Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu chemie a biochemie AV. Jako důchodce pracuji ve své psychiatrické ambulanci. Zajímám se hlavně o psychofarmakologii a v posledních letech o lingvistiku a její přesah do filosofie. Vždy jsem spojoval psychoterapii s farmakoterapií.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora