Ministr Zaorálek, televize a leccos dalšího. Třeba i o hazardu.

Včera večer mluvil v televizi ministr Zaorálek. O lidských právech moudře a výmluvně. Co neřekl např. to, že náš prezident jede do Číny a bude věrohodný, protože má právo jmenovat velvyslance – ať v Číně nebo u exilové vlády Tibetu. Také neřekl, že platy poslanců a předsedů jejich výborů jsou vysoké, včetně toho Haškova. To se to pak vzdává nějaké té funkce! Dnes nebo včera byl v Lidových novinách bezvadný, zasvěcený článek redaktorky Jelínkové o hazardu a referendu v Praze. Nezmínila se o sugestivní tváři zatykače z Divokého Západu. Je samozřejmé, že redaktoři Lidových novin na blozích LN (viz můj blog ze 17.4.14). Její je daleko zasvěcenější. Pokládal jsem tiskovinu nikoli za určenou Haló novinám, ale že jen předstírá, že ji rozesílá Praha.     [ více ]

pátek 25. duben 2014 09:20 | Reputace článku: krátký

Psychofarmaka nepůsobí na psychiku, nýbrž na mozek.

Časopis Nature z 19. března 2014 přináší článek ředitele Národního ústavu duševního zdraví (national Institute of Mental Health, NIMH) Thomase Insela o tom, že tato vrcholná státní vědecká instituce v USA přestane financovat klinické studie zaměřené na zjištění, jak působí psychofarmaka na příznaky duševních poruch, nebude-li zároveň zkoumáno, jak lék působí na mozek.  Už loni v dubnu kritizoval NIMH diagnostickou klasifikaci duševních poruch DSM-5, která je americkou verzí Mezinárodní klasifikace nemocí MKN, která se užívá jinde ve světě a tedy také u nás.[ více ]

čtvrtek 27. březen 2014 19:11 | Reputace článku: 16,07

Toto není blog, ale odpověď na diskusi.

  Chtěl jsem odpovědět na diskusi v prostoru pro ni určeném,  ale nedokázal  jsem opsat znaky ani po mnoha pokusech. Podobné zkušenosti mají lékaři a lékárnící s lékovkami chráněnými složitým mechanismem před dětmi. Děti je otevřou, ale mnozí staří lidé si s tím nevědí rady. Při nejmenším se jim po náhodném poněkud násilném otevření pilulky rozsypou po podlaze.    Následuje má odpověď diskutujícím.  [ více ]

úterý 6. srpen 2013 23:56 | Reputace článku: 11,09

Vibrace

Obraz vytvoří MÉDIA, tentokrát kreativně personifikovaná sloupkem Martina Weisse v LN. Obdivuhodně shrnul jevy posledních dnů. Jsem mu zavázán. Inspiroval mne k postoji: „A co když je to naopak?“ NAOPAK zde neznamená popření, ale řekněme Hegelovu (nikoli marx-leninskou) dialektiku.                  [ více ]

sobota 29. prosinec 2012 08:36 | Reputace článku: 8,04

Výdaje na léky rostou, protože slouží prevenci.

S léky se plýtvá a někdy se předpisují zbytečně. To však není hlavní důvod, proč náklady na ně tolik rostou. Vinen je vědecký pokrok. Žaludeční vřed už se neléčí amputací části žaludku. Dnes se užívají inhibitory protonové pumpy. Lidé, kteří dříve umírali na infarkt myokardu nebo na mozkovou mrtvici, dnes užívají antihypertenziva. Mají srdce, mozek a žaludek v pořádku, ale užívají léky – často doživotně. Depresivní pacient, který dříve dostal na psychiatrii elektrické šoky, dnes užívá antidepresiva, která mu vyhojila mozek. Narostly mu nové nervové buňky na místě těch, které mu zničil distres vyvolaný utrpením, ke kterému vede depresivní porucha. Léky užívá dál, aby se mu deprese nevrátila.[ více ]

pátek 28. leden 2011 17:07 | Reputace článku: 10,23

Nákupčí hlasů mají tah na branku.

Tak za hlas v komunálních volbách se platí až 1 500 Kč. Když to domyslím, není na tom nic divného. Někdo si spočítal, že je spolehlivější voliče podplatit penězi, než se spoléhat na bilbordy a letáky s volebními sliby, o kterých ví, že je sotva splní. Obešel tak velkoprůmysl reklamních agentur – a obešel tak i rozhlas, televizi a noviny, které by bez reklamy nepřežily. Většina obyvatel se těší na cirkus s přímou volbou prezidenta. Nedaly by se i v tomto případě reklamní agentury obejít a podplatit obyvatelstvo snížením daní? Peníze by se na to získaly snížením státních finančních dotací pro partaje.[ více ]

úterý 11. leden 2011 21:39 | Reputace článku: krátký

Děkujenme, jděte - aneb spiknutí

V hlubokém utajení se na Silvestra sešli pánové Heger, Julínek, Kubek a Engel. Oslavovali úspěšný průběh akce, která pomůlže reformě našeho zdravotnictví. Na počet obyvatel máme totiž nadbytek lékařů a nadbytek nemocničních lůžek. Nebude to řešit vláda. Vzaly si to na starost lékařská komora a lékařský odborový klub. Tak neopulární opatření by totiž každou vládu položilo. Vysoce hodnocen byl pikantní zastírací manévr MUDr Kubka, který hrozí lékařům, kteří by chtěli zachraňovat péči o nemocné bez těch, co odejdou. Za sníženého personálního zabezpečení by mohla lékařská komora hodnotit jejich postup jako non lege artis.[ více ]

sobota 1. leden 2011 23:14 | Reputace článku: 21,01

Vládní krize a sběrné suroviny

Skoro se stydím připomínat takový evergeeen.. Kradou se kovy. Dopravní značky kolem silnic, kabely zajišťující bezpečnost železniční dopravy, kovové nápisy na hrobech. Proč? Protože se snadno prodají do Sběrných surovin. Za hotové. Nevím sice, co se přesně stalo, ale proč by byl asi místopředseda ODS JUDr Pavel Drobil potřeboval ulít peníze z nějakého projektu na ozdravění prostředí? Potřeboval to do stranické kasy. Nač potřebuje politická strana peníze? Přece na předvolební kampaň. V USA vždy vyhrál prezident, který dal do kampaně víc peněz.    [ více ]

středa 22. prosinec 2010 12:21 | Reputace článku: 6,01

„Náš exodus. Váš Exitus.“ aneb „Peníze nebo život!“

Mnoho nemocničních lékařů má nízké platy, dohání to nočními službami a není dobře organizován systém, jakým získávají specializaci. Podle zákona se o kvalifikaci lékaře má starat Lékařská komora – je to nakonec ona, která dává svolení, aby lékař vykonával praxi. O platy lékařů se má starat jejich odborová organizace a ta má vyjednávat s jejich zaměstnavateli, tj. s řediteli nemocnic. U nás se zákony nedodržují. Za všechno zlé i dobré může pořad ještě ministr zdravotnictví - tedy něco jako Strana a Vláda, která přivezla pracujícím k vánocům pomeranče a banány.     Jan Hus byl upálen za hájení pravdy, což dnes uznává i katolická církev. Jeho pravdu však neposílili husité, když vypalovali klášterní knihovny. Nevhodný způsob, kterým se prosazuje realizace rozumného cíle, může pošpinit s[ více ]

úterý 21. prosinec 2010 12:20 | Reputace článku: 13,39

Bojuje Sisyfos s větrnýjki mlýny?

Členové spolku skeptiků Sisyfos jsou označován za dogmatické a nedůtklivé staříky. Pravda, starých je tam většina, jsou však staří podle matriky a nikoliv aktivitou mozků. Někdy bývají nedůtkliví k hlouposti a ignoranci. Rozverně házejí bludné balvany na chyby takových institucí jako televize. Rozhodně však nejsou dogmatici – hájí vědu, která už ze současné definice, co do vědy patří a co ne, je nejvýznamnějším bojovníkem proti dogmatům. Věda staví na tom, že vše, co tvrdí, může být vyvráceno. Tvrzení, která už svou povahou vyvrácena být nemohou – nebo to o sobě prohlašují, do vědy nepatří.  [ více ]

neděle 28. listopad 2010 23:59 | Reputace článku: 10,13

Nejlepší video, jaké jsem kdy viděl

Dostal jsem od přítele e-mailem video. Byla na něm episoda z biografu někde v USA. Na plátně se promítaly scény z bojů americké armády za druhé světové války a do kina vešli ještě tři diváci – vojáci – a publikum je pozdravilo potleskem. To video bylo nahrané, muselo mít režii.   Mám však zkušenost, že podobné scény nemusí mít režizéra. Je to ze současného života.[ více ]

sobota 27. listopad 2010 12:39 | Reputace článku: 16,61

Chudoba cti netratí. Bohatství také ne.

Denně si potvrzuji svůj i pro mé intuitivní cítění zpočátku poněkud kontroverzní názor, že etické normy mohou snáze dodržovat bohatí než chudí. Platí to ovšem v demokratických zemích, jejichž občan má dostatečnou míru svobody. V dnešních LN se dočítám v článku Pavla Rusého, že pracovat a vychovávat novou generaci se vyplatí. Když se něco vyplatí, znamená to, že to přispívá k růstu bohatství.[ více ]

středa 24. listopad 2010 11:15 | Reputace článku: 8,64

Morálka dnes a včera

  „Morální zákon ve mně“ Imanuela Kanta je projekcí etických norem, které vznikají společenským konsensem. Dnes je tento konsensus jiný než v době sametového převratu. Mnozí z nás se těžce smiřují s tím, že uplatňování etických norem je tím snazší, čím je společnost vzdělanější a – bohatší. Málo proměnlivými pilířem etiky je biologický princip zachování jedince a zachování rodu zakotvený v Desateru.  [ více ]

pondělí 22. listopad 2010 23:01 | Reputace článku: 11,00

Zač jsme zvonili klíči

Je 17. listopad 2010. Poslouchám rozhlas – noviny dnes nevyšly – a slyším řadu lidí, kterých si velmi vážím. Hodnotí výsledky sametového převratu. Máme to, co jsme chtěli: máme svobodu a demokracii. Dál mluví o současné desiluzi a mám dojem, že cítí jakousi potřebují obhajovat správnost svého tehdejšího konání na základě plodů, které to přineslo. Při tom jakoby neviděli, že převrat měl za následek také zbohatnutí naší země.[ více ]

středa 17. listopad 2010 23:25 | Reputace článku: 15,09

Normalizace

Jeden z důležitých, ale málo známých úřadů je Úřad pro technickou normalizaci , metrologii a státní zkušebnictví. Stará se o to, aby ampérmetr prodávaný v Klatovech měřil stejně jako ampérmetr ze Vsetína. Kdyby v názvu tohoto úřadu se vynechalo slovo „technickou“, bylo by povinností tohoto úřadu zajistit, aby maturanti v Olomouci byli měřeni stejným metrem jako maturanti v Plzni.    [ více ]

neděle 14. listopad 2010 19:01 | Reputace článku: 12,26

Kde vzít peníze na alzheimera?

Podle LN z 16.10. 2010 se vláda zabývá problémem růstu počtu nemocných Alzheimerovou nemocí. Péče o ně bude stát miliardy. Onemocnění vede k demenci. Pacienti jsou zhusta odkázáni na péči svých blízkých. Myslím, že by nesoběstačných lidí bylo méně, kdybychom odcházeli do důchodu v 68 nebo 70 letech. Ušetřilo by se také, kdyby byly sjednoceny fondy na sociální a zdravotní péči. Alzheimerova nemoc je kolbiště věčného dohadování, co je zdravotní a co sociální problém a kdo má to či ono platit. Naději mi dávají LN z 15.10., kde se dočítám, že se uvažuje o tom, že zdravotní pojišťovny by vybíraly na nemocenské. Nastoupili bychom na cestu, jejímž cílem by bylo jedno ministerstvo místo dvou: ministerstvo zdravotnictví a sociální péče.[ více ]

středa 20. říjen 2010 09:24 | Reputace článku: 18,48

Volby a čisté ruce

Tak právě slyším z rádia, že dnešní den vyhlásila Světová zdravotnické organizace Dnem mytí rukou. U nás se jde k volbám. Nejproslulejší myč rukou lidských dějin je jistě Pilát Pontský. Ten si ruce myl před zfanatizovaným davem bažícím po krvi Ježíše Krista. Odsoudil ho, ale chtěl ukázat, že jen potvrdil ortel někoho jiného a zůstal tedy čistý. Jako Piláti mi připadají lidé, kteří dnes ani zítra nepůjdou k volbám, protože si nebudou špinit ruce jmény těch korupčníků na volebních arších (kdepak lístky, archy to jsou!). Volí, i když nevolí. Bude-li jejich hlas chybět, posílí hlas těch, kteří k volbám půjdou. Komunisti a naši Republikáni ukáznění jsou a k volbám půjdou.[ více ]

pátek 15. říjen 2010 14:38 | Reputace článku: 5,74

Může důchodce ušetřit na doplatky na léky na recept?

Napsal jsem v blogu z 29. září, že důchodci utrácejí peníze za volně prodejné léky a potravinové doplňky a nemají pak dost peněz na doplatky na léky na předpis. Lidé podléhají vemlouvavé, často klamavé nebo vysloveně lživé reklamě. Přimlouval jsem se za lepší kontrolu této reklamy, jak to doporučují směrnice EU. Některé reakce na tento můj blog mě vedou k položení otázky, zda by reklamě na volně prodejné léky neměla konkurovat reklama na léky na předpis, což není u nás povoleno, zatímco v USA to povoleno je.[ více ]

neděle 3. říjen 2010 12:55 | Reputace článku: 9,18

Proč nemají naši důchodci na léky?

Naše média věnují láskyplnou pozornost citovým výlevům občanů, kteří jsou svědky dramatických scén, kdy z lékárny odchází s pláčem stařeček nebo stařenka, protože neměla dost peněz na léky - nebo na ně měli a odchází s prázdnou peněženkou.[ více ]

úterý 28. září 2010 14:42 | Reputace článku: 13,46

Mezinárodní den míru aneb verba movent, exempla trahunt.

Velké vítězství odborářů: 40 000 naštvaných lidí na Palachově náměstí, rozbité zařízení vstupní haly Ministerstva vnitra, nějaké ty stovky benzinu projeté navíc kvůli objížďkám ve vnitřní Praze, tisíce lidí zklamaně odcházejících z úřadů, které neúřadovaly, poněvadž úředníci se šli projít ulicemi a parky a užívali si slunečné pozdně letním odpoledni. Bylo to nutné?[ více ]

čtvrtek 23. září 2010 18:05 | Reputace článku: 8,71

Oldřich Vinař

Oldřich Vinař

Chci psát komentáře k aktuálnímu dění v neurovědách, zvlášť v těch směrech, kde bych reagoval na obsah Lidových novin, někdy i komentáře k současnému dění na politické nebo kulturní scéně.

Pracuji už skoro 60 let jako psychiatr, nejprve v léčebně v Kosmonosích, pak jako asistent v Ústavu pro doškolování lékařů. Odtud jsem přešel do Výzkumného ústavu psychiatrického, pak jsem vedl Společnou laboratoř Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu chemie a biochemie AV. Jako důchodce pracuji ve své psychiatrické ambulanci. Zajímám se hlavně o psychofarmakologii a v posledních letech o lingvistiku a její přesah do filosofie. Vždy jsem spojoval psychoterapii s farmakoterapií.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora